Jordprøver

Udtagning af jordprøver til analyse ved
f.eks. jordflytninger eller bortskaffelse
af forurenet jord.

Læs mere

Vandløb

NATURETECH foretager
vandløbsopmåling til brug ved
regulativkontrol eller regulativrevision.

Læs mere

Naturpleje

Læhegn og skov giver læ for
landbrugets afgrøder og forbedrer
levestederne for dyr og insekter.

Læs mere

Naturetech laver naturpleje, vandløbsopmåling, vandløbsvedligeholdelse, anden opmåling, og registrering. Vandløbsopmåling foretages med totalstation og GPS.