Skov og læhegn

Læhegn og skov giver læ for landbrugets afgøder og forbedrer levestederne for naturens dyr og insekter. Skov – læhegn og småbeplantninger kan medvirke til at forskønne en ejendom eller en virksomhed. Det kan endog være et krav i en landzonetilladelse eller miljøgodkendelse, at der skal etableres skærmende beplantning for f.eks. at imødekomme støj – eller indbliksgener til en virksomhed.

Etablering af vildtremiser, skov og læhegn kan desuden medvirke til at forbedre leveforholdene og skjulestederne for jagtbart vildt. Beplantninger kan også med fordel etableres omkring søer og vandhuller for at skabe mere variation og imødekomme erosion af brinker og skråninger.

NATURETECH hjælper gerne med planteplaner og naturplaner, fra idé til virkelighed.