Tilsyn og kontrol

  • Tilsyn med landbrug
  • Krydsoverenstemmelse af EU krav for myndighederne (KO-Kontrol)
  • Tekniske tilsyn med boringer til markvanding mv.
  • Beholderkontrol 10 og 5 års beholderkontrol på gyllebeholdere.
  • Arealopmåling og vurderinger af græsarealer

NATURETECH udfører 5 og 10 års beholderkontrol

Autoriseret kontrollant nr. 50-1